Impact Flat

Impact flat je mehanizam namijenjen za konstrukcije koje nemaju pada te stoga prilikom kiše voda ne može klizati od objekta prema naprijed pa se materijal mora krojiti trapezoidno tako da voda kliže na lijevu i desnu stranu.
Materijal stoga nije napet kao kod modela IMPACT Tilted te je automatski ovaj model i slabije otporan na vjetar. Kod ovog modela maksimalni raspon između dviju vodilica može iznositi 350 cm, a tenda maksimalno može imati 4 vodilice tj. maksimalna širina tende može iznositi 1050 cm dok maksimalni izbačaj tende može biti 800 cm.