Projektiranje

Softverski programi Awning composer za sklopive i fiksne tende te Corradi project za PergotendeSoftverski programi pomažu nam za simulaciju budućih tendi na Vašem objektu (Awning composer), kao i za izradu projektne dokumentacije i predračuna za Pergotende (Corradi project). Ovi programi već niz godina služe nam pri simulaciji i izračunu tendi, međutim treba naglasiti da su oni besplatni u onom trenutku kada se tende dogovore i naruče, a u slučaju da tende nisu naručene ova usluga se dodatno naplaćuje po važećem cjeniku.